• Home
  • Nieuws
  • ​Nieuwe samenwerking CheQ met Stichting Practicum en Blik op Werk voor het stimuleren van inclusief ondernemerschap

Nieuwe samenwerking CheQ met Stichting Practicum en Blik op Werk voor het stimuleren van inclusief ondernemerschap

Inclusief ondernemen houdt in dat werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven in hun organisatie middels een baan of werkervaringsplek. Mede door de invoering van de Participatiewet is het inclusief ondernemen de laatste jaren steeds populairder geworden.


Bundelen van initiatieven voor inclusieve samenleving

Het is ons dan ook opgevallen dat steeds meer werkgevers, gemeenten en scholen samenwerkingen opzetten om de kwetsbare groepen een plek te geven op de arbeidsmarkt. We zien in de markt dat certificering rondom werkgeverschap te veel versplinterd is en hebben de visie dat het verbinden van inclusief ondernemen, duurzame inzetbaarheid met goed werkgeverschap leidt tot een inclusieve samenleving waarin voor iedereen plaats is.

I’m keurmerk

Stichting Practicum en Stichting Blik op Werk willen voor een extra impuls zorgen in de uitvoering van de Participatiewet. Met hun kennis en ervaring in arbeidsbemiddeling kunnen zij een brug slaan tussen enerzijds werkzoekenden en anderzijds werkgevers. Door werkgevers, die serieus samenwerken met scholen en gemeenten te belonen voor hun inspanning om inclusief te ondernemen en deze prestaties ook naar externen toe inzichtelijk te maken met een I’m keurmerk.

Rol van CheQ

CheQ ondersteunt, met haar expertise op het gebied van auditing, Stichting Practicum en Blik op Werk bij het definitief vormgeven van het normenkader van het I’m keurmerk. Het I’m keurmerk representeert een kwaliteitsoordeel getoetst door een onafhankelijke externe auditinstelling. CheQ gaat keurmerkleden auditen op de resultaten van het inclusief ondernemen.