• Home
  • Nieuws
  • Q-Consult Bedrijfskundig Advies start label voor audits: CheQ

Q-Consult Bedrijfskundig Advies heeft een nieuw label gelanceerd: CheQ. De nieuwe praktijk bundelt alle auditwerkzaamheden van het bureau onder een kap en centreert zich met zijn dienstverlening rondom drie activiteiten: het ontwikkelen van een bedrijfs- of branchespecifiek meetsysteem of auditmodel, het implementeren en uitvoeren van metingen en het genereren van input ter verbetering van een product of dienst. De nieuwe praktijk zal worden aangestuurd door Machiel Goudswaard, Senior Adviseur bij het consultancybureau.

Opgericht in 1988* is Q-Consult een zakelijke dienstverlener die management en IT consultancy diensten levert. In 2013 werd het advieskantoor opgesplitst in twee aparte entiteiten: Q-Consult Zorg (focus op de zorgsector**) en Q-Consult Bedrijfskundig Advies (focus op organisatieadvies). Het laatstgenoemde bedrijfsonderdeel – beiden hebben vestigingen in Arnhem en Utrecht – richt zich met name op procesoptimalisatie, procesbeheersing en verandermanagement, waarbij de focus ligt op de markten bouw & infra, industrie en letselschade.

De afgelopen jaren heeft Q-Consult Bedrijfskundig Advies naast zijn traditionele advieswerk diverse klanten ondersteund met het uitvoeren van auditwerkzaamheden. “Q-Consult Bedrijfskundig Advies voert audits bij industriebedrijven uit om de status van implementatie van Lean verbeterprogramma te bepalen ten opzichte van de gestelde doelen”, zegt Machiel Goudswaard, Senior Adviseur bij Q-Consult Bedrijfskundig Advies. “Ook helpen we bijvoorbeeld WA verzekeraars en belangenbehartigers in de letselschadebranche met het controleren van de kwaliteit van de letselschadebehandeling ten opzichte van branchenormen, en de buitensportwereld toetsen we bedrijven of zij conform veiligheidsnorm klanten veilig begeleiden bij bijvoorbeeld een hoogteparcours.”

In het licht van zijn groeiende auditactiviteiten en de groeiende vraag die voor de toekomst wordt verwacht, heeft het consultancybureau besloten om zijn auditwerkzaamheden onder een apart label te plaatsen, genaamd CheQ. Deze stap maakt het mogelijk voor het bureau om zich niet alleen op een bepaald gebied te specialiseren, aldus Goudswaard, die is aangesteld om de nieuwe unit te leiden, maar ook om zich specifiek te focussen richting opdrachtgevers. “Met dit auditlabel kunnen we onze auditwerkzaamheden concreter profileren richting onze bestaande en nieuwe klanten”, stelt de adviseur, die al sinds zijn afstuderen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen in 2007 bij Q-Consult Bedrijfskundig Advies werkzaam is.

De naam van de nieuwe praktijk, CheQ, is afgeleid van de bekende Plan Do Check Act aanpak – ontwikkeld door William Edwards Deming, doorgaans gebruikt als hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en het verbeteren van processen. “In de methodologie speelt de Checkfase een belangrijke rol, echter blijft deze fase vaak onderbelicht. Er gaat veel tijd en energie zitten in het maken en uitvoeren van beleid en plannen. Evalueren of de resultaten voldoen aan de gestelde doelen, het beleid gerealiseerd wordt, en of plannen werkelijkheid zijn geworden, heeft niet de grootste prioriteit. De kernfocus van CheQ, het uitvoeren van audits, richt zich volledig op het controleren van dergelijke stappen, vandaar de naamkeuze”, aldus Goudswaard.

#

De dienstverlening van CheQ centreert zich rondom drie activiteiten: het ontwikkelen van een bedrijfs- of branchespecifiek meetsysteem of auditmodel (design), het implementeren en uitvoeren van metingen (audit) en het genereren van input ter verbetering van een product of dienst (feedback). Gevraagd naar hoe CheQ zichzelf zal onderscheiden van andere spelers in de markt stipt Goudswaard drie punten aan. Allereerst wijst hij op de aanpak van het bureau door traditioneel audit management te mengen met bedrijfsdoelstellingen, zoals operational management. “De traditionele certificerende instellingen in de markt richten zich sterk op het toetsen op normconformiteit. Daar is overigens niets mis mee. Ons motto is echter ‘meten is verbeteren’ waarmee wij willen zeggen dat het meten van kwaliteit, klanttevredenheid en andere prestaties in dienst moet staan van een hoger doel, namelijk continu verbeteren. En niet het meten om het meten. Concreet betekent dit dat feedback uit audits worden gebruikt om de prestaties van hun bedrijf blijvend te ontwikkelen.”

Verder biedt CheQ maatwerkoplossingen, in tegenstelling tot de standaardoplossingen die binnen de markt verkrijgbaar zijn. “Wij zien dat op maat gesneden audits van grote toegevoegde waarde zijn. We ontwikkelen zowel de aanpak als cyclus en scoringssystematiek samen met onze klanten, hierdoor sluit het optimaal aan bij de checkbehoefte die er leeft binnen een bedrijf of organisatie.” Tot slot wijst Goudswaard op het track record en expertise van Q-Consult Bedrijfskundig Advies, waaruit het gedurende ieder proces kan putten. “We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de samenwerking met klanten van Q-Consult.”

#

Gevraagd naar waar CheQ over vijf jaar moet staan, geeft Goudswaard als antwoord: “Op termijn moet de naam CheQ het beeld oproepen van een onafhankelijk, betrouwbaar en objectief oordeel over de kwaliteit van een bedrijf. Dan zijn we in onze missie geslaagd!”

* Q-Consult werd opgericht door Olaf van den Berg, die voorheen drie jaar werkte bij het Engelse adviesbureau Orr & Boss.

** Q-Consult Zorg (consultancy) is net als Casemix (IT oplossingen), Q-talent (detachering van jonge talenten) en Q-Academy (trainingen en coaching) onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid. In totaal werken er zo’n 80 medewerkers bij CQT Zorg & Gezondheid.