ONZE ERVARING

Onze auditoren hebben ervaring met het uitvoeren van audits in verschillende sectoren. Zij zijn actief in de letselschadebranche, de bouw en de industrie. Onze aanpak uit zich in drie fasen: design, audit en feedback. Om u mee te nemen in deze fasen zijn een aantal van onze praktijkervaringen ook op die manier beschreven.

#
Robert van Hal voert voor CheQ*, op detacheringsbasis, audits uit bij leden van Blik op Werk. Die leden moeten voldoen aan keurmerknormen. Hoe zien zijn auditwerkzaamheden? Wat heeft hij de afgelopen jaren geleerd? Machiel Goudswaard, manager van CheQ sprak hierover met hem.
#
In 1999 zijn TÜV service Check, VeBON en CheQ (toen nog onder de noemer Q-Consult) een samenwerking gestart voor het vormgeven van veiligheid bij buitensportondernemingen. CheQ heeft geen veiligheidsexperts in dienst, maar is vanuit haar expertise van het risicodenken toentertijd gevraagd mee te denken bij het opstellen van de VeBON veiligheidsnorm. CheQ voert al sinds 2001 VeBON audits uit aan de hand van deze norm. Auditor Dennis van Es vertelt over zijn ervaringen met VeBON audits.
#
CheQ is actief in de verschillende industriële organisaties, waaronder organisaties in de papierindustrie, kartonindustrie, printtechnologie, petrochemie en de betonindustrie. Veel van onze klanten hebben Lean management geïmplementeerd. Steeds vaker worden we gevraagd om met onze kennis uit verschillende organisatieomgevingen een Lean audit uit te voeren. Tijdens een Lean audit toetsen we de praktijk in relatie tot de gestelde Lean doelstellingen.
#
Samen met VeBON heeft CheQ vanuit de ISO9001-norm een norm voor buitensport ontwikkeld. Het doel hiervan was en is om ongevallen tijdens buitensportactiviteiten te voorkomen. CheQ voert onder de vlag van TÜV Nederland audits uit bij leden van de VeBON. De audit bestaat uit een documentenaudit (verificatie van normconformiteit en actuele documenten in relatie tot de praktijk) en een audit van een praktijkactiviteit.
#
Kenmerkend voor deze branche is dat er veel partijen betrokken raken bij de afwikkeling van letselschade als gevolg van een ongeval. Partijen die allemaal een ander belang hebben. Om de letselschadebehandeling enigszins te reguleren vaardigen verscheidene brancheorganisaties normen uit in de vorm van regelingen, gedragscodes, richtlijnen of convenanten. In de loop der jaren is dit verworven tot een wirwar van regels en toezicht op die regels. De dienstverlening van CheQ is erop gericht overzicht en transparantie te creëren, zodat het ook voor letselschadeslachtoffers inzichtelijk wordt waar professionele partijen aan moeten voldoen.