ONZE PRODUCTEN

Wij auditen om onze klant te ontwikkelen

Audits kunnen u waardevolle informatie opleveren die de ontwikkeling van uw organisatie, afdeling, team en individu centraal stelt. Met een audit steekt u een thermometer in uw organisatie. Tijdens een audit worden positieve punten, afwijkingen (bij een normaudit) en ontwikkelpunten besproken. Wij denken met u mee en geven tips en tricks hoe u verbeterpunten zou kunnen aanpakken.

De diensten die wij leveren binnen CheQ zijn op te delen in de volgende auditvormen:

Lean Audit

U heeft Lean in uw organisatie geĆÆmplementeerd en zoekt naar een manier om de opgebouwde kennis, toepassing en borging van de resultaten te blijven toetsen in de organisatie. Daarvoor heeft CheQ de Lean audit ontwikkeld. We toetsen op drie pijlers; Gedrag medewerkers, gebruikte Methodiek (Lean, Lean six sigma, kaizen) en Organisatiestructuur Lean programma. We stellen samen met de opdrachtgever een thema vast om te auditen binnen het Lean management. Dit thema auditen we door documenten door te nemen, medewerkers te interviewen en (productie)afdelingen te bezoeken. Aan het einde van de dag koppelen we onze bevindingen terug.


Meer informatie

Digitale audits

CheQ staat voor audits die ontwikkelen. Daarom denken wij voortdurend na over manieren waarop audits nog meer waarde kunnen opleveren voor uw klant en gemakkelijk in het bedrijfsproces van de klant verwerkt kunnen worden. De technologische ontwikkelingen van de laatste jaren maken digitale audits op afstand mogelijk. Hierdoor kunt u op afstand audits (laten) uitvoeren, waardoor het zowel voor de auditor als auditee minder tijd, en daarmee geld, kost om een audit uit te voeren.


Meer info

ISO 9001:2015

Is uw organisatie op zoek naar een partij die u kan helpen op weg naar een ISO 9001 certificering? Of wilt u als kwaliteitsmanager weten welke wijzigingen in de nieuwe ISO 9001 van belang zijn voor uw organisatie? De ISO 9001:2015 Quick Scan geeft u een goed beeld van uw organisatie en toont u welke aandachtspunten er nog zijn om aan de ISO-norm te voldoen. Op die manier weet u wat u nog moeten oppakken voordat de officiƫle certificerende instelling de audit afneemt.

Maatwerk Audit

Elke organisatie is anders. Met een maatwerk audit meet u welke normen en richtlijnen u belangrijk vindt in uw organisatie. Dit doen wij door eerst met u het gesprek aan te gaan, zodat we samen kunnen bepalen op welke normen er getoetst moet worden. CheQ maakt een specifieke vertaling van de te toetsen normen en richtlijnen in de vorm van een auditschema.


Meer informatie


Van audits naar benchmarking

Audits volgens een vast normenkader geven de mogelijkheid tot een benchmark van resultaten tussen organisaties, afdelingen of medewerkers. Met name als in de audit objectiveerbare prestatie-indicatoren (zoals bijvoorbeeld; doorlooptijd, klanttevredenheid, schadelast) zijn betrokken wordt geregeld een benchmark opgezet. CheQ heeft verschillende brancheorganisaties (Verbond van Verzekeraars, Blik op Werk) geholpen om een benchmark tussen leden in te richten. Centraal staat daarbij het leren van elkaars prestaties om te verbeteren als branche van aangesloten leden. CheQ stimuleert dit door de organisatie van netwerkbijeenkomst om benchmarkresultaten te verdiepen en verbeteroplossingen te bespreken.