LEAN AUDIT

Lean assessment

Wat is het niveau van de Lean implementatie in uw organisatie? Heeft een aantal medewerkers een Green Belt opleiding of heerst er een Lean cultuur van operator tot directie? Om continu te blijven verbeteren is het van belang dat u weet waar u op de Lean ladder staat en waar nog verbeterpotentieel zit. CheQ heeft de Lean Audit ontwikkeld die de opgebouwde kennis, toepassingen en borging van Lean in uw organisatie toetst. De CheQ Lean Audit toetst uw organisatie in één dag op drie pijlers:

Gedrag medewerkers

Medewerkers spelen een essentiële rol binnen een Lean organisatie. Wordt er op een effectieve manier samengewerkt? Wat is de kwaliteit van meetings? Hoe staat het met de verantwoordelijkheden en visie op het gebied van continu verbeteren? Dit zijn voorbeelden van waar wij in onze Lean Audit op toetsen.

Gebruikte methodiek

Welke methodieken worden gebruikt in de organisatie? En worden deze op een juiste manier toegepast? Wij toetsen onder andere op Lean Six Sigma, 5S, Value Stream Mapping, Kaizen en GEMBA. Welke methodiek is het meest efficiënt en effectief voor uw organisatie?

Organisatiestructuur Lean programma

Hoe heeft u uw Lean programma opgezet? Is de informatievoorziening op orde? Wordt de informatie met behulp van visuele middelen weergegeven? Tijdens een Lean audit bekijken wij uw Lean programma en nemen wij de organisatiestructuur onder de loep.

Binnen één dag op de hoogte van uw Lean status

Samen met u stellen we een thema vast (zie hieronder voor voorbeelden) om te auditen binnen het Lean management. Zo kan een Audit zich richten op bijvoorbeeld een efficiënte werkplek (5S), Lean eigenaarschap op de werkvloer, de visuele werkplek, effectief en efficiënt vergaderen of strategie deployment. Ook thema’s als continu verbeteren, het borgen van kwaliteit, First Time Right werken of de kwaliteit van leiderschap (Lean leiderschap en GEMBA Management) zijn thema's waarop wij kunnen auditen.

Dit thema auditen we door beleidsdocumenten door te nemen, directie en medewerkers te interviewen en (productie)afdelingen te bezoeken. Aan het einde van de dag koppelen we onze bevindingen terug. De Lean Audit geeft een bedrijfsspecifieke roadmap, waarmee u de verbeteringen borgt voor de toekomst.

Wat levert een Lean Audit u op?

  • Uw organisatie wordt scherp gehouden met betrekking tot het Lean gedachtegoed;
  • U weet wat de sterke punten en wat de belangrijkste verbeterpunten zijn binnen uw Lean programma;
  • Een Lean Audit zorgt ervoor dat medewerkers conform beleidsafspraken werken;
  • Een Lean Audit vergroot het bewustzijn van kwaliteit/Lean werken bij medewerkers;
  • Exposure naar klanten en/of leveranciers om te laten zien dat uw organisatie bezig is met continu verbeteren en verspilling tegengaan;
  • U voorkomt tunnelvisie, nieuwe ogen kunnen bijvoorbeeld andere risico’s in het proces zien;
  • Onze Lean auditoren nemen hun ervaringen vanuit andere bedrijven mee, zodat u hiermee uw voordeel kunt doen.

Doe het gratis online Lean Audit Light Assessment

Welk niveau van Lean heeft uw organisatie? Doe ons online Lean assessment en ontdek in 10 minuten waar nog verbeterpotentieel zit voor uw organisatie.

Start assessment