MAATWERK AUDIT

*

Wat kunt u verwachten van een audit?

Auditen kan op vele manier. Op welke manier haalt u het meest uit een audit? Wij kijken verder dan het papiertje met de normen en focussen niet op het zetten van vinkjes, maar op ontwikkeling. Door het benoemen van zowel positieve punten, afwijkingen (bij een normaudit) als ontwikkelpunten haalt u meer uit een audit. Onze auditoren houden hun ogen open en voorzien u van praktische tips hoe u verbeterpunten zou kunnen aanpakken. Deze waardevolle feedback kunt u gebruiken om uw beleid of plannen te bevestigen of juist bij te sturen.


Het ontwerpen en uitvoeren van een maatwerk audit gaat in drie fasen:

#

Design

We stellen vast wat de scope van een audit moet zijn. Dit kan een visie of strategie zijn, proces- of werkafspraken, maar ook extern opgelegde normen of regels. Denk aan keurmerknormen, branchespecifieke richtlijnen, eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap van een koepel of brancheorganisatie. Het hoeft niet perse een bestaande norm of richtlijn te zijn. Waar nodig maken we een specifieke vertaling van de te toetsen normen en richtlijnen in de vorm van een auditschema. In deze Design fase werken we samen met uw organisatie aan de realisatie van dit toetsingskader. Het resultaat is een concrete vragenlijst die desgewenst via een online tool beschikbaar wordt gesteld.

#

CheQ

Audits kunnen op diverse manieren worden ingestoken. Grofweg is er onderscheid te maken naar kwantitatieve en kwalitatieve audits. Kwantitatief in de zin van het meten van concrete prestatie indicatoren, kwalitatief in de zin van het afnemen van interviews, doorlichten van processen, documenten of systemen.

Wij zijn van mening dat mensen de spil vormen van een organisatie. Kwaliteit of conformiteit met beleid of richtlijnen is in grote mate afhankelijk van hoe mensen functioneren in relatie tot processen en systemen. Wij geloven daarom dat het betrekken van mensen bij audits cruciaal is. Dat lijkt een cliché, in de praktijk blijkt dit echter wel eens vergeten te worden.

#

Feedback

Een audit is pas waardevol als het concrete feedback genereert die als input dient voor het verbeteren van mensen, processen en systemen. Wij besteden daarom veel aandacht aan de manier waarop we rapporteren. We maken resultaten zoveel mogelijk visueel en onderbouwen beelden met korte, relevante toelichtingen. Feedback moet uitnodigen en motiveren tot ontwikkelen. Een rapport moet aanzetten tot verbeteren, anders mist het zijn doel.