OVER ONS

CheQ is uw expertisepartner op auditing

In 2015 is CheQ opgericht. CheQ is een zelfstandige werkmaatschappij ontstaan door de auditactiviteiten apart van Q-Consult Bedrijfskundig Adviseurs te positioneren. Met CheQ kunnen we onze auditwerkzaamheden concreter profileren richting onze klanten.


Machiel Goudswaard

Centraal gezicht van CheQ is Machiel Goudswaard. Machiel heeft reeds meer dan 8 jaar auditervaring in verschillende branches. Hij is een expert in proces-, kwaliteit- en resultaataudits. Centraal in zijn werk voor klanten staan de opeenvolgende stappen: procesmanagement (inclusief risicobeheersing), prestatiemanagement (meten is weten) en verbetermanagement (PDCA). In een auditdag komen deze stappen samen. Hij voert gesprekken om de risico’s in de bedrijfsprocessen te doorgronden, meet vooraf of tijdens met hulp van interne auditoren bijvoorbeeld doorlooptijden van processen en tot slot geeft hij prikkelende feedback om een organisatie een stap vooruit te laten maken.

06 11952688

machiel.goudswaard@cheq.nl

Machiel Goudswaard

Onze auditoren hebben een open en discrete houding. Wij geven onze gesprekpartners vertrouwen om samen kritische punten te raken. Machiel werkt samen met de volgende auditoren:

Remko Tieman

Remko Tieman

Melvin Peemen

Melvin Peemen

Dennis van Es

Dennis van Es

Davy Lufting

Davy Lufting

Robert van Hal

Robert van Hal

Naar aanleiding van de behoefte van u wordt gekeken welke auditor de beste expertise heeft om te betrekken bij de audit. Daarmee heeft u altijd de auditor met de beste kennis en vaardigheden om de audit uit te voeren.